#

Antifog Katkılı Sera Örtüsü

Antifog Katkılı Sera Örtüsü ÖZELLİKLERİ

Sık sulama ve buharlaşma yüzünden seralar, nemlendirme tünelleri ve kaplama filmler (mulch - maçlama film ) gibi tarım yapıları çok miktarda buhar tutarlar.Nem oranı % 100 ü geçtiğinde buhar daha soğuk bir materyal olan plastik film üzerinde yoğunlaşacaktır. Sera örtüsü gibi polimerik maddelerin (molekül yapısı zincir şeklinde olan ) birçoğu su ile bağdaşmayan ve düşük yüzey enerjisine sahip maddelerdir.Yoğunlaşmış su buharı ile temasa geçtiklerinde polimerik yüzeyde sıvı damlacıkları oluşur.Bu durum seraların iç yüzeylerinde özellikle tavan yüzeylerinde görülür.

Su damlacığı ile sera örtüsü arasındaki temas açısı ( Ø ) , her iki ortamın yüzey enerjileri arasındaki fark tarafından belirlenecektir.İç gerilim ne kadar yüksek ise su damlacıkları o kadar yuvarlak ve belirgin olacaklar ve sera örtüsü sis ile kaplanacaktır.Diğer taraftan iç gerilim ne kadar düşük olur ise su damlacıkları sera örtüsü üzerine o kadar yayılacak ve film üzerinde şeffaf bir tabaka oluşacaktır.
Eğer sera içerisinde sis oluşacak olursa şu problemler olacaktır ; ( şekil -1)
- Güneş ışınlarının su damlacıklarından geri yansıması dolayısıyla sera örtüsünden ışık geçişi azalacaktır . Bu da bitkilerin büyümesini olumsuz etkileyecektir.
- Su damlacıkları bitkilere ve çiçeklere damlayacağından mahsulde hastalık riski artacaktır.
- Geniş su damlacıkları mercek etkisi yapacağından bitkilerde yanıklara yol açacaktır(Şekil 2)
#
(Şekil 1)
#
(Şekil 2)
Bazı katkı maddeleri, ki bunlar genellikle yüzey aktif olarak nitelendirilmektedirler, polar karakterleri yüzünden sera örtüsünün yüzey enerjisini artırma yeteneğine sahiptirler.Üstüne üstlük polariteleri yüzünden su damlacıkları içinde eriyecekler (biz bunlara su sever deriz ) ve suyun yüzey enerjisini azaltacaklardır.Bu ikili aktivite yüzünden bu katkı maddeleri iç gerilimi büyük ölçüde düşürecekler ve böylece sisi azaltacaklar ve önleyeceklerdir .(şekil -3)
Filmin bu antisis katkısı filmin enine kesitinde düzgün olarak dağılmış durumdadır.Buna karşın , bu katkılar polar karakterleri yüzünden polar olmayan polimerler (sera örtüsü ) tarafından kimyasal olarak sevilmezler ve bir arada bulunmaya elverişli değildirler. Zamanla bu uygunsuzluk antifog katkının sera örtüsü yüzeyine göç etmesine sebep olur. Ki burada zaten olması istenen de budur. Fakat daha sonra yoğunlaşmış suyun içinde erir ve yıkanmayla gider. Burada birbiri ile yarışan iki mekanizma vardır ;

Göçle birlikte yüzeyde katkı birikmesi (konsantrasyonu ) oluşması ve gelişmesi, Yoğunlaşmış suyla birlikte katkının yüzeyden yıkanıp akıp gitmesi.
#
(Şekil 3)