#

IR Katkılı Sera Örtüsü

IR Katkılı Sera Örtüsü ÖZELLİKLERİ

IR katkılı seralık film, güneşten gelen ve topraktan yansıyan infrared (kızıl ötesi ) ışınları bünyesinde tutarak ( absorbe ederek ) sera içerisinin dış koşullara göre daha sıcak kalmasını temin eder. IR katkı maddesinde bulunan kızdırılmış çin kilinin tanecik boyutunun çok küçük (mm.nin binde biri kadar ) olması nedeni ile sera filmini ince bir kil katmanı ile sararak güneşin kızıl ötesi IR ışınlarını bünyesinde tutar. Böylece sera filmine geç ısınıp geç soğuma özelliği vererek sera içerisindeki ısının gece gündüz arasında dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar.

Sera filminin dayanma süresi ile ilgili olarak kullanılmaz. Sera naylonunun kullanılma süresine bağlı olarak etkisinde bir azalma olmaz. Faydalanma süresi sera naylonunun kullanılma süresine bağlıdır. Sera naylonu ile beraber yaşar. Bir sezonluk serada etkisi bir sezondur.İki sezonluk serada iki sezondur. Antivirüslü ve antifoglu sera naylonunda ise böyle değildir.

Bu tür katkı maddelerinin ömrü ve faydalı süreleri sınırlıdır. Sera filminin sağlam kalmasına rağmen bu katkı maddelerinin faydaları 15 ila 24 ay sonra sona erer. İnfrared ışınımlar gözle görünmezler, ancak ısı ile kendilerini belli ederler. Bu ışınımlar sisli havada bile atmosferden kolayca geçerek dünyaya erişirler. Bitkiler kış aylarında gecenin düşük sıcaklıklarına terk edildiklerinde 1 veya 2 derecede bile donma tehlikesine maruz kalır.
#